asdasdasdasdasdasd Visa 888 - Định cư Úc diện doanh nhân đầu tư và kinh doanh sáng Tạo (thường trú)

Sau khi doanh nhân có được visa 188 theo diện doanh nhân hoặc theo diện đầu tư thì sẽ được quyền nộp đơn xin định cư vĩnh viễn theo diện visa 888.

Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – là dạng thị thực thường trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không cần thông qua hệ thống thang điểm đánh giá.

Dạng thị thực này bao gồm 2 loại chính:

 • Kinh doanh sáng tạo
 • Đầu tư

Visa-888-dinh-cu-uc

Diện doanh nhân (áp dụng cho visa 188 – Diện doanh nhân (business innovation))

 • Được một trong các bang tại Úc bảo lãnh.
 • Doanh thu hàng năm (tính đến 2 công ty) đạt tối thiểu 300.000 AUD trong 1 năm trước ngày nộp đơn xin định cư chính thức.

Góp vốn kinh doanh/công ty ở Úc, trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty ở Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu là:

 • 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/năm.
 • 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/năm.
 • 10% nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán.

Đạt được 2 trong 3 điều kiện sau:

 • Tổng giá trị góp vốn vào doanh nghiệp (bao gồm của vợ/chồng) đạt tối thiểu 200.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.
 • Tổng giá trị tài sản (bao gồm cả trong công ty) phải đạt tối thiểu 600.000 AUD trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn.
 • Công ty ở Úc phải tạo ra tối thiểu 2 việc làm cho người bản xứ (không phải là thành viên gia đình).

Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc.

Phải sống tại Úc tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn.

Diện đầu tư (áp dụng cho visa 188 – Diện đầu tư (business investor))

 • Được một trong các bang tại Úc bảo lãnh.
 • Có tối thiểu 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư chính thức.
 • Người nộp đơn và các thành viên gia đình vẫn còn visa 188, không phạm pháp, phạm tội trong suốt thời gian sinh sống ở Úc.
 • Việc đầu tư 1.500.000 AUD vẫn còn duy trì tại thời điểm nộp đơn xin định cư chính thức và liên tục trong 4 năm.
 • Tuân thủ các quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư.
 • Không tham gia các hoạt động kinh doanh/đầu tư trái pháp luật và không được chấp nhận tại Úc.
 • Có nguyện vọng tiếp tục kinh doanh/đầu tư tại Úc.
 • Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc.

 Đương đơn nộp đơn xin cấp thị thực này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Hiện đang có thị thực tạm trú Đầu tư và Kinh doanh Sáng tạo (visa 188)
 • Đáp ứng các tiêu chí của loại thị thực tạm trú
 • Đáp ứng các quy định cụ thể về các thông số kinh doanh và đầu tư theo loại thị thực muốn nộp đơn

Theo chương trình này mức tài sản quy định cũng sẽ tăng lên. Do Bộ Di Trú đã nhận thấy những rủi ro về chi phí và nguồn vốn khi thành lập doanh nghiệp mới, nên đã gia tăng mức tài sản quy định cho phù hợp với mức tài sản trung bình của một doanh nghiệp tại Úc.

Loại thị thực này cũng đưa ra những tiêu chí xét duyệt sau đây nhằm nâng cao tính công bằng của chương trình:

 • Có cổ phần trong một hay nhiều cơ sở kinh doanh chính do đương đơn sở hữu không thuộc quyền sở hữu của một cá nhân khác cũng đang nộp đơn xin cấp thị thực Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – Thường trú (visa 888), trừ khi đương đơn và cá nhân này đã có cổ phần trong công ty ít nhất 12 tháng trước ngày nộp đơn.
 • Đương đơn chính nộp đơn xin thị thực Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – loại thường trú phải đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản như khi được cấp thị thực Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo – loại tạm trú. Quy định này nhằm hoàn chỉnh các sửa đổi đối với thị thực tạm trú, cụ thể là việc áp dụng thang điểm đánh giá. Phương pháp mới này nhằm đảm bảo tính công bằng của chương trình do đương đơn chính buộc phải thực hiện cam kết trung thực đối với cơ sở kinh doanh mới tại Úc. Một số trường hợp ngoại lệ có thể được áp dụng đối với tiêu chí này.
 • Đưa ra quy định về việc đương đơn phải tuân thủ luật kinh doanh và nộp thuế ở Úc. Các quy định này được lập ra nhằm đảm bảo luật lao động Úc như tiền thưởng, phụ cấp hưu trí và y tế và đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động phải được tuân thủ.
Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu