asdasdasdasdasdasd Visa 891 - Định cư Úc diện doanh nhân đầu tư độc lập (thường trú)

Visa 891 dành cho những người và gia đình của họ muốn đến định cư Úc với tư cách là nhà đầu tư.

Thông tin chung về visa 891:

Visa này dành cho những nhà đầu tư/người kinh doanh mà:

 • Có visa Nhà Đầu Tư (tạm thời)
 • Duy trì nguồn đầu tư được định rõ trong ít nhất 4 năm
 • Đã ở Úc ít nhất hai năm trong vòng 4 năm trước

visa-891

Visa này dành cho ai?

Những nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng thực hiện việc đầu tư được định rõ ở Úc và gia đình của họ.

Visa này có lệ phí bao nhiêu?

Quý vị phải trả lệ phí và không hoàn trả khi nộp đơn xin visa. Ghé thăm: Phí xin visa phát triển kinh doanh.

visa này cho phép tôi làm gì?

Với visa này, quý vị có thể:

 • Làm việc trong một doanh nghiệp mới hay đang tồn tại ở Úc
 • Đến và đi khỏi Úc bao nhiêu lần cũng được miễn là visa còn hiệu lực
 • Học tập tại Úc
 • Được mang theo gia đình đến Úc. Họ cũng sẽ có quyền học tập và làm việc
 • Trở thành cư dân thường trú của Úc
 • Sống ở Úc với tư cách là cư dân thường trú trong 5 năm (sau 5 năm, quý vị cần phải xin visa cư trú trở lại)

Visa này hoạt động như thế nào?

Với visa này, quý vị và gia đình có thể sống ở Úc với tư cách là các cư dân thường trú.

Mang theo gia đình

Những người sau có thể được bao gồm trong đơn xin của quý vị:

 • Bạn đời
 • Con cái phụ thuộc của quý vị hoặc người phối ngẫu
 • Các họ hàng phụ thuộc khác đang sống cùng quý vị

Kỳ hạn visa 891 có hiệu lực

Đây là visa thường trú. Visa này cho phép quý vị đến và vào Úc trong 5 năm từ ngày được cấp visa. Nếu quý vị muốn tiếp tục đến và rời Úc với tư cách là cư dân thường trú sau khi visa ban đầu hết hạn, thì quý vị phải xin visa cư trú trở lại (Resident Return Visa (RRV))

An sinh xã hội

Với visa này, quý vị không thể nhận các khoản thanh toán an sinh xã hội.

Sức khỏe

Chính phủ Úc trợ giúp các chi phí y tế và bệnh viện thông qua chế độ gọi là Chăm sóc y tế (Medicare).  Là cư dân thường trú ở Úc, quý vị đủ điều kiện để tham gia Medicare. Quý vị phải đợi 10 ngày sau khi đến nơi, sau đó đến văn phòng Medicare mang theo hộ chiếu và giấy tờ du lịch.

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân cũng có sẵn cho quý vị, nhưng đây không phải là một yêu cầu để được cấp visa 891.

Trợ cấp gia đình

Với visa này, quý vị không thể nhận trợ cấp gia đình

Trợ cấp đặc biệt (Special Benefit)

Quý vị sẽ được nhận một loại trợ cấp gọi là trợ cấp đặc biệt nếu quý vị phải chịu một thay đổi lớn trong trường hợp ngoài tầm kiểm soát. Bị thất nghiệp hay hết tiền sẽ không được nhận trợ cấp này.

>> Xem thêm: Thang điểm định cư Úc theo diện doanh nhân

Người có visa này được phép:

 • Thường trú vĩnh viễn tại Úc.
 • Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.
 • Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
 • Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.
 • Bảo lãnh người thân sang Úc.
 • Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện để xin visa:

 1. Đương đơn được bảo lãnh của chính quyền tiểu bang.
 2. Đương đơn là người đang có
 3. Visa 162 – Đầu tư độc lập (tạm trú)
 4. Visa 165 – Đầu tư có bảo lãnh (tạm trú)
 5. Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về lý lịch.
 6. Đương đơn đã sinh sống ở Úc ít nhất 2 năm trong vòng 4 năm trước khi nộp đơn.
 7. Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc.
 8. Vào thời điểm quyết định visa, Khoản đầu tư theo luật định đã được duy trì liên tục ít nhất 4 năm.

 

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu