asdasdasdasdasdasd Visa 892 - Định cư Úc diện doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)

Người có visa này được phép:

 • Thường trú vĩnh viễn tại Úc.
 • Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.
 • Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
 • Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.
 • Bảo lãnh người thân sang Úc.
 • Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

visa-892

Điều kiện để xin visa:

1. Đương đơn được bảo lãnh của chính quyền tiểu bang.

2. Đương đơn là người đang có một trong các loại visa sau:

 • Visa 160 – Doanh nhân độc lập (tạm trú)
 • Visa 163 – Doanh nhân có bảo lãnh (tạm trú)
 • Visa 161 – Lãnh đạo thâm niên (tạm trú)
 • Visa 164 – Lãnh đạo có bảo lãnh (tạm trú)
 • Visa 162 – Đầu tư độc lập (tạm trú)
 • Visa 165 – Đầu tư có bảo lãnh (tạm trú)

3. Đương đơn đã có, hoặc tiếp tục có, quyền sở hữu và quản lý trực tiếp và liên tục đối với tối đa 2 doanh nghiệp hoạt động tích cực tại Úc trong ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn. Đương đơn phải chiếm ít nhất:

 • 51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới $400,000 AUD, hoặc
 • 30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu trên $400,000 AUD, hoặc
 • 10% cổ phần nếu doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán đại chúng.

4. Đối với mỗi doanh nghiệp nói trên, đương đơn đều có số ABN và có nộp Báo cáo Hoạt động Doanh nghiệp cho Tổng Cục Thuế Úc trong các thời gian đó. Đương đơn phải cung cấp báo cáo tài chính được chuẩn bị theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc của Úc cho 2 năm liền kề trước khi nộp đơn xin visa.

>> Xem thêm: Thang điểm định cư Úc theo diện doanh nhân

5. Trừ trường hợp ngoại lệ, đương đơn thỏa mãn 2 trong 3 điều kiện sau:

 • Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, (các) doanh nghiệp nói trên có thuê ít nhất tương đương 1 nhân công toàn thời gian là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand mà không phải thành viên trong gia đình.
 • Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, giá trị tài sản ròng của đương đơn (kể cả vợ/chồng) trong các doanh nghiệp và tài sản cá nhân là ít nhất $250,000 AUD.
 • Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, giá trị tài sản ròng của đương đơn (kể cả vợ/chồng) trong (các) doanh nghiệp nói trên là ít nhất $75,000 AUD.

6. Trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh thu của (các) doanh nghiệp nói trên là ít nhất $200,000 AUD, trừ trường hợp ngoại lệ.

7. Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về lý lịch.

8. Đương đơn đã sinh sống ở Úc ít nhất 1 năm trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn.

 

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu