asdasdasdasdasdasd Định cư Canada diện tay nghề đề cử tỉnh bang Alberta

Chương trình định cư đề cử Alberta (AINP) diện tay nghề bao gồm 2 dòng: Dòng có nhà tuyển dụng (Employer-Driven Stream), Dòng Tuyển dụng Chiến lược (Strategic Rcruitment Stream).

dinh-cu-alberta

Dòng có nhà tuyển dụng lao động Employer-Driven Strem:

Để hội đủ điều kiện theo dòng này của chương trình định cư đề cử Alberta, đương đơn phải có lời mời việc làm hợp lệ từ một chủ nhân ở Alberta và phải hội đủ điều kiện theo một trong ba loại phụ sau đây.

Skilled Worker Category:

 • Lời mời công việc job offer phải có trong danh sách nghề nghiệp tay nghề;
 • Ứng viên phải có trình độ chính thức và/hoặc đào tạo chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết cho vị trí đó;
 • Người nộp đơn phải được cấp phép, nếu cần thiết cho nghề nghiệp, từ cơ quan cấp phép Alberta phù hợp.

Sinh viên Quốc tế Tốt nghiệp International Graduate Category:

 • Sinh viên quốc tế quốc tế phải có bằng cấp chứng chỉ, văn bằng hoặc sau đại học từ một cơ sở giáo dục Canada được chấp thuận;
 • Chương trình giáo dục đã hoàn thành phải có thời lượng 1 năm;
 • Lời mời công việc nằm trong danh sách nghề nghiệp (NOC O, A, B hoặc C, một số ngành nghề bị loại trừ);
 • Người nộp đơn phải có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp hiện tại và hợp lệ do Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada cấp và làm việc toàn thời gian cho người sử dụng lao động vào thời điểm nộp đơn;
 • Người nộp đơn phải có trình độ chính thức và / hoặc đào tạo chuyên môn yêu cầu cho vị trí;
 • Các đương đơn làm việc trong một NOC C nghề nghiệp phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về ngôn ngữ.

Semi-Skilled Worker Category

 • Người nộp đơn phải có bằng cấp cần thiết cho việc làm trong một trong các ngành sau:
  • Food and Beverage;
  • Hospitality;
  • Manufacturing;
  • Trucking – Transportation;
  • Foodservices.
 • Người nộp đơn phải hiện đang làm việc tại Alberta trên giấy phép làm việc nghề nghiệp phù hợp với một trong các lĩnh vực nêu trên;
 • Người nộp đơn phải hoàn thành ít nhất trình độ trung học;
 • Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tối thiểu;
 • Các tiêu chí bổ sung áp dụng cho các ngành cụ thể.

Dòng tuyển dụng chiến lược – The Strategic Recruitment Stream

Dòng tuyển dụng chiến lược cho phép các cá nhân có kinh nghiệm và chứng nhận làm việc hiện tại hoặc trước đây tại Alberta để áp dụng mà không yêu cầu sự hỗ trợ của chủ lao động.

Danh mục ngành bắt buộc – Compulsory Trades Category:

Các đương đơn hội đủ điều kiện phải:

 • Hiện đang sinh sống ở Alberta;
 • Có giấy phép làm việc hợp lệ từ CIC trong lĩnh vực thương mại mà họ được chứng nhận;
 • Có một ngành nghề được liệt kê như một Thương mại bắt buộc hoặc Thương mại Tùy chọn ở Alberta;
 • Hiện đang làm việc hoặc trước đây đã từng làm việc cho một chủ nhân Alberta thương mại của họ;
 • Có Bằng Chứng nhận Alberta trong một ngành thương mại bắt buộc hoặc không bắt buộc; và
 • Có lời mời từ Alberta Apprenticeship and Training (AIT)

Ngành kỹ thuật – Engineering Occupation Category:

Các đương đơn hội đủ điều kiện phải:

 • Hiện đang sinh sống ở Alberta;
 • Có trình độ học vấn và đào tạo như là một kỹ sư, nhà thiết kế, hoặc thợ may;
 • Có một nghề nghiệp được liệt kê trong Danh sách các nghề nghiệp chiến lược tuyển dụng chiến lược của Alberta;
 • Hiện đang làm việc hoặc đã làm việc trong vòng 24 tháng qua tại Alberta cho một công ty Alberta được công nhận;
 • Nhận “Letter of No Objection” từ Hiệp hội các kỹ sư chuyên nghiệp, các nhà địa chất và các chuyên gia địa vật lý của Alberta (APEGGA), trừ khi họ làm việc trong một nghề thuộc một trong những mã số Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia sau đây: 2231, 2232, 2241 hoặc 2253 .

Post Graduate Worker Category

Người nộp đơn hợp lệ phải:

 • Làm việc toàn thời gian ở Alberta cho một chủ nhân Albert ở một vị trí có tay nghề vào thời điểm nộp đơn (Một số nghề không đủ điều kiện);
 • Đã có chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, bằng cấp, hoặc hoàn thành chương trình sau đại học từ một tổ chức sau trung học Alberta được chấp thuận sau một chương trình nghiên cứu ít nhất 1 năm;
 • Giữ Giấy phép làm việc Sau khi tốt nghiệp hiện tại và hợp lệ do Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada cấp;
 • Nếu làm việc ở một trình độ NOC cấp C, thể hiện trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu